Strømstøtte

121 2130

Strømstøtteordningen innebærer at husholdninger/boliger får deler av strømutgiftene sine opp til 5000 kWh tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler som viser hvor mye du kan regne med å få redusert strømregningen.

Vil du vite mer om bakgrunnen for den nye kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Ofte stilte spørsmål:
 • Trenger jeg å gjøre noe?
  Nei, du trenger ikke å gjøre noe. Kompensasjonen blir trukket fra nettleiefakturaen din automatisk så lenge du er registrert med næringsgruppe bolig.
 • Hvor kan jeg se hvor mye jeg får i støtte?
  Det kan du se på fakturaen så fort den er produsert. Strømstøtten kommer som en egen linje.
 • Når blir støtten utbetalt?
  • Strøm og nett på en faktura?
   Dersom du får en faktura som inneholder strøm og nett på samme faktura så vil strømstøtten stå på din strømregning. Har du spørsmål om din faktura i denne sammenhengen kontaktes strømleverandør.
  • Faktura fra Nettselskapet?
   Hvis du får faktura fra Nettselskapet vil strømstøtten utbetales i dagene rundt forfallsdatoen som står på fakturaen. Fakturaen finner du ved å logge inn i nettbanken din eller Min side

Strømstøtte Landbruk

For å motta strømstøtte på anlegg der forbruket går til både landbruk og husholdning, så må det dominerende forbruket gå til husholdningen. Ved årsforbruk over 40 000 kWt krever vi også dokumentasjon på at det dominerende forbruket går til husholdningen. Antatt årsforbruk kan du se på din siste faktura.

 Dokumentasjon kan være i form av

 • Avslått søknad fra Landbrukskontoret eller skriv fra landbrukskontoret der det kommer frem at driften på gården er ikke er det dominerende forbruket eller nedlagt.
 • Har du annen dokumentasjon på forbruket eks. tilsynsrapport kan dette også godtas.
 • I tillegg til en epost med selverklæring på at det dominerende forbruket går til husholdningen. 

 Går det dominerende forbruket på anlegget til landbruk må du søke om støtte til Landbruksdirektoratet.

 Har du en egen måler for boligen holder det å kontakte Nettselskapet AS for endring av forbrukskode. Måleren som går på forbruk til landbruk må da søkes om til Landbruksdirektoratet.