Endring av nettleie

safety tips

Økning av nettleie

Nettselskapets begrunnelse for økning av nettleie:
Nettselskapet har valgt å ha felles nettleie for alle private kunder etter fusjonen.

Det betyr at det blir økning i nettleie for noen av våre kunder og en nedgang for andre. I tillegg har de tre selskapene samlet hatt ei nettleie 
i 2019 som har vært for lav i forhold til den ramma som NVE har gitt selskapet. Bakgrunnen for økningen av fastleddet, er at selskapet etter oppfordring fra NVE har valgt og tilpasset seg de fremtidige forskriftsendringene ved å legge en større andel av kostnadene på fastleddet, og i tillegg redusere prisen på energileddet.