Anleggsbidrag

Liftbil

Når nye kunder skal tilknyttes nettet, eller når eksisterende kunder ønsker økt uttak eller forbedret kvalitet, kan det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterking av strømnettet.

I henhold til NVE's Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheter og tariffer, skal kostnadene som dette medfører dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av anleggsbidrag. Formålet er at kostnaden skal synliggjøres for den som krever det.

Kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag er nødvendige materialkostnader, arbeidstimer, måling, planlegging, dokumentasjon og eventuelle gravekostnader.

Nettselskapet beregner pris på oppdraget, informerer kunden om anleggsbidrag og eventuell forventet leveringstid på oppdraget, mottar skriftlig aksept fra kunden og fakturerer anleggsbidraget.

Kunden kan selv forespørre og gjøre opp direkte med graveentreprenør. Nettselskapet vil imidlertid stille krav om at grøfter, kabellegging og annet nødvendig grunnarbeid utføres i henhold til bransjestandard (REN).

Nettselskapet kan kreve at anleggsbidraget i sin helhet skal betales inn før arbeidet iverksettes. Anleggsbidraget vil bli etterberegnet til de faktiske kostnadene for prosjektet, og kan maksimalt overstige 15 % av det beregnede kostnadsoverslaget.

Mer informasjon om anleggsbidrag finnes på NVE sine nettsider.

anleggsbidrag Bygge og grave