Prekvalifisering 2023. 

Informasjonsside for prekvalifisering. Ved interesse for å delta i avtalen, kontakt: Leander Lilleli (leander.lilleli@nettselskapet.as). 

For innsyn i strømnettet bruk: webkart

Nettselskapet AS har innkjøpsavtale med Bergård Amundsen. Denne avtalen blir delt med alle prekvalifiserte installatører. Denne må ikke brukes, men kan brukes. 

Alt arbeid i Nettselskapets sine installasjoner skal kun skje av prekvalifiserte installatører. Dette inkluderer målermonteringer. 

Excel-fil opplastes forhåndmeldingen, hvor denne blir godkjent eller endret fra planlegger i Nettselskapet.  Alle målermonteringen skal skje via Powercatch-arbeidsordre. Avtaler kan gjøres utenom dette, men viktig at fakturagrunnlaget er godkjent før jobben utføres. 

Når opplæringsmodulen er på plass vil det forventes at denne gjennomføres innen rimelig tid. 

Avtaledokumenter:

Signerte avtaler sendes over til leander.lilleli@nettselskapet.as

 

 Tilleggsdokumenter

Dokumentasjon av målermontering: 

Installasjonsveiledning AIDON-målere

Innloging til powercatch

  1. Oversiktsbilde før arbeid starter (medfølgende eksisterende antenne, eller eksisterende antenne på eget bilde)
  2. Nærbilde gammel måler med lesbar målerstand/målernummer
  3. Nærbilde koblinger gammel måler før bytte
  4. Nærbilde ny måler med lesbar målerstand og målernummer
  5. Nærbilde ny måler med merkede tilkoblinger (tusjmerke og ledernummerering)
  6. Nærbilde samsvarserklæring
  7. Bilde av Hovedsikring og OV med synlig størrelse
  8. Bilde av ny(e) antennemontasje(r)
  9. Oversiktsbilde etter arbeid er avsluttet med synlig plombering
  10. Eventuelle avvik

Drawing1