Nettselskapet er av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålagt å føre tilsyn med nettkundenes elektriske anlegg innenfor vårt forsyningsområde. Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm.

Gjennom dette pålegget har Nettselskapet myndighet til å kontrollere og vedta utbedring av eventuelle farlige forhold i kundenes anlegg. Vi bistår også politi og brannvesen i etterforskning av branner, og vi informerer om elsikkerhet i skoleverket.

Les om sikker bruk av strøm hos DSB

Når vi utfører vedlikehold av strømnettet, må vi av sikkerhetsmessige grunner koble ut strømmen.

Det lokale Eltilsyn

Det Lokale Eltilsyn jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av elektrisk strøm.

Les mer…

Tilsynsvirksomheten

Nettselskapet har ansvar for å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr i sitt område. 

Les mer…