Til våre kunder: Fosen Nett, Orkdal Energinett og Sodvin Nett har fusjonert og heter nå Nettselskapet AS.

For deg som kunde betyr dette at vi fra 25. november vil få nytt telefonnummer. Nye Internettsider og nye e-post adresser er på plass.

Nytt telefonnummer blir 07891/72529600. Eksisterende nummer vil være aktive i en overgangsperiode. Du kan nå oss på følgende epostadresse: post@nettselskapet.as

 I en overgangsperiode vil vi fortsatt fremstå med våre gamle logoer, men vi vil etter hvert omprofilere våre kontorsteder, lager og kjøretøy. Fusjonen mellom disse selskapene gjennomføres for at vi skal bli mer effektive og kompetente til å møte de utfordringene som nettselskapene vil få i fremtidens fornybare og fullelektriske samfunn. 

Hvis det er noe du lurer på, ta kontakt!

Nettselskapet er en sammenslutning av strømnettvirksomhetene Orkdal Energinett, Sodvin Nett og Fosen Nett.

Nettselskapet AS har 27 ansatte som har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i følgende kommuner: Orkland, Ørland, Indre Fosen, Heim og Hitra. Nettselskapet AS har 25000 kunder. Nettselskapet AS har lav nettleie, høy effektivitet, god driftssikkerhet og sterkt fokus på HMS. Nettselskapet AS er lokalisert på Fannrem, Bjugn og Kyrksæterøra.

Nettselskapet ansatte

Vi sørger for at du har strøm i stikkontakten

Å ha konsesjon for strømtransport betyr at vi driver en monopolvirksomhet. Dette innebærer en forpliktelse vi tar på fullt alvor. Vi bestreber oss derfor på å holde nettleia så langt nede som mulig, å ha en høy beredskap i tilfelle feil i nettet, og å yte god og personlige kundeservice. Vi er i tillegg nøytrale i forhold til alle som ønsker å selge strøm i vårt nettområde. 

Nettselskapet skal opptre nøytralt

Som enetilbydere av nettjenester sine regioner er nettselskap i en særstilling når det gjelder
forsyning av strøm til kunder, samhandling med leverandører samt tilgang til informasjon. For å
forhindre at denne særstillingen utnyttes på tilsiktede eller utilsiktede måter, stiller myndighetene
krav til hvordan nettselskapene skal opptre. Disse kravene sier at nettselskapene skal opptre nøytralt
overfor strømleverandører og kunder når det gjelder leveransen av ulike tjenester og når det gjelder
tilgang til informasjon om tjenestene. Nettselskapet skal dessuten håndtere informasjon på en måte
som gjør at strømleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke gis et konkurransefortrinn.
Kravene til nettselskapenes nøytralitet er dekket i forskrift om måling, avregning, fakturering og
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv., samt i forskrift om nettregulering og
energimarkedet.
For å bidra til at nettselskapene faktisk opptrer nøytralt, er de pålagt å ha interne rutiner som
beskriver hvilke forpliktelser knyttet til nøytral opptreden som gjelder for de ansatte og ledelsen.
Det skal årlig publiseres en nøytralitetsrapport som beskriver hvordan nøytraliteten kan utfordres i
det enkelte selskap samt hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere denne risikoen.

Under følgende lenke finnes nøytralitetsrapporter:

Nøytralitetsrapport 2022

Nøytralitetsrapport 2021

Ta kontakt med oss

Vi er her for å hjelpe deg, ta kontakt per e-post, telefon eller
Nettselskapet logo sort turkis liggende v2

Fannrem

Kontaktinformasjon

Les mer…

Bjugn

Kontaktinformasjon

Les mer…

Kyrksæterøra

Kontaktinformasjon

Les mer…