Kabelpåvisning

Nettselskapet sodvin

Spør først – grav siden!

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser med hensyn til skade på mennesker og utstyr, samt at deler av samfunnet blir strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som en følge av strømbrudd.

Geomatikk utfører på vegne av Nettselskapet, tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. De har utarbeidet løsninger for koordinering av kabelpåvisning for strøm, fiber og tele. Dette medfører at du som kunde kan ringe 09146 / 915 09 146 for å få koordinert påvisning av kabler i graveområdet.

Kontaktinfo:

  • Telefon: 09146 eller 915 09 146
  • Internett: www.gravemelding.no
  • E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Kabelpåvisning utføres normalt uten kostnad for deg.
Ved akutt behov for kabelpåvisning utenfor ordinær åpningstid ring 07891

-------------------

Bygge og grave Entreprenør