Skal du grave eller arbeide nær anlegg?

gravearbeid

Arbeid nær ved våre linjer og kabelanlegg kan medføre stor fare. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss før du starter.

Skader som blir påført våre nettanlegg kan utsette deg og andre for fare. Skader kan også føre til at deler av samfunnet kan bli uten strøm. Slike skader kan i tillegg få store økonomiske konsekvenser.

Nettselskapet benytter seg av Geomatikk AS for behandling av gravemelding og påvisningstjenester for kabler i vårt nettområde.

For å melde fra om graving, ta kontakt med samordnet gravemeldingstjeneste:

  • Telefon: 09146 eller 915 09 146
  • Internett: www.gravemelding.no
  • E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Bygge og grave Entreprenør