Skogrydding

Nettselskapet vann

For å sikre strømforsyningen er det viktig å sørge for at vegetasjon som trær, busker og hekker ikke vokser for nært inntil vårt strømnett. Dette gjelder både høyspent og lavspent nettet.

Vi anbefaler alle som har kryssende strømlinjer på sin eiendom og tenke fremover når en planter vekster. Hvis en ønsker å plante trær og busker som vokser seg store, er det lurt å plassere dem slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet.

Du kan selv felle trær på egen eiendom, men hvis du er i tvil om arbeidet kan føre til at trær kan komme i konflikt med linja, så ta kontakt. Vi bistår deg gratis i slike tilfeller.

Bygge og grave