Som følge av koronasituasjonen er Nettselskapet AS i en beredskapssituasjon. Selskapet har i den pågående situasjonen ekstra oppmerksomhet på å opprettholde drift og sikre strømleveranser.

Det er innført en rekke tiltak for å redusere smitterisiko for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Blant disse er følgende for Nettselskapet: 

  • Alle våre kontorer er stengt for kundebesøk.
  • Vi utsetter tilsynsvirksomhet og annet arbeid som medfører direkte kontakt med kunder. DLE utfører tilsyn på objekter som ikke medfører direkte kontakt med kunder. DLE vil være tilgjengelig og responderer på bekymringsmeldinger, uhell, ulykker med elektrisitet og brann.
  • Alle kontor ansatte som har muligheter til det, jobber hjemmefra.
  • Montører utfører arbeid på anlegg som vanlig, men mønstrer direkte på arbeidsstedet og unngår personkontakt.
  • Felles møter begrenses, bruk telefon, Teams, epost eller SMS.
  • Alle ansatte med vaktoppgaver skjermes mest mulig. Det er derfor viktig at kontorlokalene i størst mulig grad forbeholdes ansatte med slike funksjoner.

Vi er tilgjengelig via e-post og/eller telefon.