Prekvalifisering

Nettselskapet AS skal i nærmeste fremtid i gang med prekvalifisering av installatører. Dette omhandler at installatører kan i større grad gjøre arbeid i lavspenningsnettet til Nettselskapet. I hovedsak omhandler dette stikkledninger til boliger, målerbytter og fra-/tilkoblinger i nettet.

Bestilling og dokumentasjon vil gå igjennom elsmart og arbeidsordre systemet Powercatch. Dere vil få innsyns i deler av det dokumenterte lavspenningsnettet gjennom vårt nettinfomasjonssystemet. For å være kvalifisert til å utføre arbeid i nettet må hver enkelt montør utføre en opplæringsmodul. Denne vil være den samme som hos Tensio. Med andre ord vil en godkjent prekvalifisering til Tensio også være godkjent hos oss. Tensio jobber i skrivende stund med ny modell for opplæring, og denne vil bli gjort tilgjengelig også for installatører i vårt konsesjonsområde.

Materiell for godkjent bruk i vårt nett vil kunne bestilles fra Bergård Amundsen gjennom vår innkjøpsavtale med grossisten.

Produktpakker og prislister blir utarbeidet i samarbeid med Nelfo.

Vi ønsker at interesserte installatører gir tilbakemelding på mail: leander.lilleli@nettselskapet.as