Ny nettleie fra nyttår

Gangasslettet nettleie

Nå skal smart strømbruk belønnes

 - For å redusere strømnettkostnadene ønsker myndighetene å belønne smart bruk av strømmen. Det vil være lurt å fordele strømforbruket jevnere over døgnet, sier Christian Eidsaune, leder for kunde og innovasjon i Nettselskapet.
 
Det er bestemt at modellen for beregning av nettleie i Norge skal endres fra 1. januar 2022. Målet med endringen er å redusere behovet for nettutbygging. Les mer hos Olje- og energidepartementet her: Nå skal smart strømbruk belønnes.
 
De viktigste endringene i nettleia er at det blir dyrere å bruke mye strøm samtidig, og at du blir belønnet med lavere nettleie dersom du gjør en innsats for å fordele strømbruken gjennom døgnet.
 
Christian Eidsaune har ledet arbeidet med innføring av ny nettleiemodell for Nettselskapets kunder. Han har derfor god oversikt over hvordan den nye nettleiemodellen slår ut for Nettselskapets 25 000 kunder i sørvestlige deler av Trøndelag (Orkland, Heim, Ørland og Indre Fosen). 
 
- De fleste kundene kommer til å betale mindre enn i dag, mens en del kunder må påregne å betale mer. Grunnen til at så mange kommer likt eller bedre ut er at ny regjering har foreslått å redusere avgiften på elektrisk kraft vesentlig fra nyttår, sier Eidsaune. 
 
Nettselskapet har laget priseksempler som viser hvordan den nye nettleia slår ut for ulike kundekategorier.
 
-  Priseksemplene viser at det er de som bruker mye strøm som må belage seg på en økning i nettleia. Typisk er det de i større eneboliger som har elbil, elektrisk oppvarming og mange elektriske husholdningsapparater som kommer dårligere ut i den nye modellen, forklarer Eidsaune. Imidlertid kan disse redusere nettleia gjennom å langtidslade elbilen om natta og unngå middagslaging og klesvask samtidig, sier Eidsaune.
 
Det blir litt billigere å bruke strøm på natta, men Nettselskapet advarer kraftig mot å bruke elektriske apparater uten tilsyn. - Det er kun elbillading vi anbefaler å flytte til natta. Av brannforebyggende hensyn skal bruk av oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel kun skje når vi er våken og hjemme, og det er heller ikke mange kronene å spare på å flytte den slags forbruk til natta, forklarer Eidsaune.
 
Nettselskapets beste råd for å få lav nettleie er å fordele strømbruken gjennom dagen, ettermiddagen og kvelden når du er hjemme og våken, samt å lade elbil om natta.
 
Eksemplene i figuren viser gjennomsnittspriser for de ulike kundegruppene. Faktiske kostnader vil variere av kundenes eget bruksmønster.
ny nettleie v2

Bakgrunn, fakta og råd:

Nasjonale myndigheter har bestemt at det skal innføres ny nettleiemodell i Norge fra 1. januar 2022.
 • Den nye nettleia betyr at de fleste vil få mindre i nettleie blant annet fordi forbruksavgiften reduseres
 • Ny nettleiemodell vil premiere de som fordeler strømbruken sin gjennom dagen, ettermiddagen og kvelden, og det vil lønne seg litt ekstra å lade elbilen på natta.
Som før vil nettleia bestå av tre deler, og fra 1. januar er de tre delene satt opp slik:
 • Et fastledd som fastsettes månedlig ut ifra den timen du brukte mest strøm forrige måned (høyeste kWh/h).
 • Et energiledd som fastsettes på bakgrunn av hvor mange kilowatt timer (kWh) du brukte forrige måned. Energileddet vil være litt billigere på natta (mellom klokken 22 og 06). 
 • Offentlige avgifter består av elavgift, Enova-avgift og mva.
 • *Første faktura med ny nettleie kommer i februar 2022. 
Viktigste råd for smart strømbruk og redusert nettleie i den nye modellen:
 • Fordel strømbruken din gjennom dagen, ettermiddagen og kvelden.
 • Vent med oppvaskmaskin og vaskemaskin til du er ferdig med middagen.
 • Har du elbil så setter du den på lading gjennom natta, og gjerne saktelading.
 • Brannvern: Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel skal ikke kjøres på tidspunkter vi sover eller ikke er hjemme.
 • Er du i tvil om ladingen av elbilen din hjemme er trygg? Ta kontakt med en elektriker for en sjekk!
 • Det er svært lite penger å spare på å kjøre vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og andre husholdningsapparater på natta i den nye nettleiemodellen.
 • Nettselskapet og Tensio har samarbeidet om utformingen av ny nettleiemodell i Trøndelag. Modellen er den samme, men prisene er litt forskjellige.
 • Informasjon om de nye prisene finnes her: Nettselskapet - Nettleie