Oppdatering angående nettleie fra 1. april 2022

safety tips

Viser til tidligere informasjon angående reduksjon i nettleia fra 1. april 2022.

Fra og med 1. april gikk forbruksavgiften på elektrisk kraft opp til et normalt nivå. Forbruksavgiften er en avgift som Nettselskapet har ansvar for å kreve inn på vegne av Skatteetaten.

I tabeller nedenfor vises nettleien fra 1. april i år når forbruksavgiften gikk opp til normalt nivå med og uten reduksjon som kom fra Statnett på samme tidspunkt. Merk at det for næring er priser uten avgifter og mva.

Nettleiepriser privat (detaljert)

Kundegruppe Fastbeløp kr/år Energi øre/kWh Effektbegrensning

01.04-31.12  Husholdning/fritidsbolig

Før reduksjon 

 

4375 33,51 63A/230V
40A/400V

01.04-31.12  Husholdning/fritidsbolig

Etter reduksjon 

 

4375 29,26 63A/230V
40A/400V 

 

Som en presisering er endringen som vist nedenfor for liten næring ekskl. avgifter:

Nettleiepriser liten næring (detaljert)

Kundegruppe Periode Fastbeløp kr/år Energi øre/kWh
Liten næring per 01.01.2022   4300 10,4
 Liten næring per 01.04.2022    4300 7,0