Redusert nettleie fra 1. 4. 2022

safety tips

 

Nettselskapet AS setter ned nettleien for alle sine kunder med effekt fra 1 april 2022. Statnett har redusert sin nettleie for Nettselskapet AS og vi reduserer vår nettleie tilsvarende slik at all prisnedgang kommer våre kunder til gode. Prisene blir tilgjengelige på vår nettside i løpet av uke 12. Nettselskapet AS har en klar ambisjon om å være det mest effektive nettselskapet i bransjen og det skal komme våre kunder til gode.