Strømstøtte Landbruk

71837718 503332143840407 4675090627753410560 n

For å motta strømstøtte på anlegg der forbruket går til både landbruk og husholdning, så må det dominerende forbruket gå til husholdningen. Ved årsforbruk over 40 000 kWt krever vi også dokumentasjon på at det dominerende forbruket går til husholdningen. Antatt årsforbruk kan du se på din siste faktura.

 Dokumentasjon kan være i form av

  • Avslått søknad fra Landbruksdirektoratet eller skriv fra landbrukskontoret der det kommer frem at driften på gården er ikke er det dominerende forbruket eller nedlagt.
  • Har du annen dokumentasjon på forbruket eks. tilsynsrapport kan dette også godtas.
  • I tillegg til en epost med selverklæring på at det dominerende forbruket går til husholdningen. 

 Går det dominerende forbruket på anlegget til landbruk må du søke om støtte til Landbruksdirektoratet.

 Har du en egen måler for boligen holder det å kontakte Nettselskapet AS for endring av forbrukskode. Måleren som går på forbruk til landbruk må da søkes om til Landbruksdirektoratet.

Lenke til informasjon for husholdning